Hur skapar man engagemang i en hybridvärld?

April 16, 2021 The Cornerstone Editors

Under 90-talet hölls teknologiföretag som Google upp som lysande exempel på hur man skapar engagemang på arbetsplatsen. Tusentals artiklar skrevs om den fantastiska arbetsmiljön, hockeyspel, egen matsal med gratis mat, massage på jobbet och gratis gym-medlemskap. Det skapade sannerligen rubriker, men missade helt poängen. För det var aldrig arbetsmiljön som gjorde Google så attraktiv som arbetsgivare.

Redan innan Corona-pandemin satte stopp för att samlas och hänga i fikahörnan på jobbet, stod det klart att det där med engagemang handlar om mycket mer grundläggande saker än futuristiska kontor eller bra förmåner. Istället handlar det om en gemensam, tydlig och väl kommunicerad vision, ett bra ledarskap och att alla medarbetare syns, värderas och hela tiden utvecklas.

Engagemang och lönsamhet hänger ihop

Många studier visar att medarbetarnas engagemang kan direkt kopplas till verksamhetens ekonomiska resultat. Det gäller allt från personalomsättning, sjukfrånvaro och innovation till krass bottom line.

Det här visste Google, eftersom man hela tiden undersökte och analyserade och medvetet satsade på bland annat utveckling och ledarskap. De senaste årens digitalisering med snabb och konstant förändring har nu gjort att resten av världen kommit ikapp. Fler börjar inse varför engagemang är så betydelsefullt när det gäller att attrahera nya medarbetare, få medarbetare som redan finns att stanna kvar, och inte minst för att alla ska dra åt samma håll; något som Covid-19 med ökat distansarbete, gjort ännu svårare.

Hybridmodell

Sverige har alltid legat i framkant när det gäller möjlighet att jobba på distans. Men bara för att man kan, betyder inte att alla vill, något som Covid-19 tydliggjort. En SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av HejEngagemang! och engagemangs-experterna Johan Book, Niklas Delmar och Emma Egnell, visar att lika många tycker att distansarbete påverkar deras arbete positivt (34%) som negativt (33%). Det är tydligt att många organisationer går mot en hybridmodell efter Corona, där verksamhet och arbetsuppgifter, geografi, teknologi och individuella omständigheter spelar in och där vi kommer att se nya sätt att kommunicera och strukturera arbete och möten på.

Kompetens är hårdvaluta

I dagens kunskapssamhälle är kompetens hårdvaluta och helt avgörande för en verksamhets framgång. Lärande och utveckling är dessutom ett av de bästa sätten för en organisation att skapa engagemang.

Många jobbsökande har också insett att kompetens är deras bästa konkurrensmedel, men att den hela tiden måste späs på. De letar därför aktivt efter arbetsgivare som är villiga att satsa på deras utveckling och vidareutbildning. Arbetsgivare gör därför bäst i att lyssna på deras krav och erbjuda bättre och mer moderna, individanpassade alternativ för lärande och utveckling och därmed öka engagemanget i verksamheten.

Vill du lära dig mer? Missa då inte Studio Cornerstone den 20 april då Cornerstones nordiska vd Stefan Robsén samtalar med Niklas Delmar från HejEngagemang! Du hittar mer information och anmäler dig gratis här.

About the Author

The Cornerstone Editors

This article was authored or published by Cornerstone's blog editorial team.

More Content by The Cornerstone Editors
Previous Article
How AI can help managers be better coaches
How AI can help managers be better coaches

How AI can help managers be better coaches and improve employee performance in the workplace.

Next Article
Three ways to help put people at the centre of business success
Three ways to help put people at the centre of business success