Lokala röster i en global värld – spotlight på Norden

July 1, 2021 Vincent Belliveau

Det känns otroligt att det bara är lite över ett år sedan vi förvärvade Saba Software. Tiden har gått så fort, och ändå har vi hunnit med så mycket när det gäller att ena våra verksamheter. Det allra bästa är att våra kunder snabbt har kunnat känna fördelar i och med våra samlade krafter, något som verkligen var viktigt när vi kombinerade våra två företag.

Året som gått har varit händelserikt på många sätt – en global pandemi, med tuffa restriktioner på många hål som resultatl, något som fört med sig väldigt annorlunda sätt att arbeta och i vissa fall lett till totala transformationer av verksamheter. Mot bakgrund av den tuffa situationen bestämde vi oss för att snabbt integrera Cornerstone och Saba på ett lyckat sätt, så vi kunde fokusera på att hjälpa våra kunder hantera sina svåra situationer och stora förändringar. I vårt integrationsarbete noterade vi att vi hade stora styrkor i båda företagen vad gäller teknologi och medarbetare och vårt mål har varit att harmonisera och föra ut denna gemensamma kraft till organisationerna vi jobbar med. Vi visste redan från början att vi hade en delad passion för människor och deras erfarenheter på jobbet, deras utveckling och engagemang och att detta skulle leda till något gott. Men till och med vi överraskades av hur snabbt det gick.

Varför är den lokala aspekten så viktig för oss? För oss handlar allt om människor, att göra dem extraordinära och hjälpa dem nå sin fulla potential. Det handlar också om att hjälpa människor bli mer effektiva, motiverade och redo att påverka de organisationer där de jobbar och bidra till verksamhetsmål och resultat. En förutsättning för att uppnå det är att erkänna att alla människor är olika. Våra lokala team är medvetna om skillnaderna som finns. De förstår den lokala verkligheten och de speciella kulturella faktorer som gäller. Vi ser det så tydligt i vår egen organisation, där majoriteten av våra medarbetare nu finns utanför Nordamerika, marknaden där vi har vårt huvudkontor. 

Lokal kraft

Samtidigt som vi förenade Cornerstone och Saba, tog vi därför chansen att förändra hur våra team är strukturerade, så att vi kan jobba ännu närmare våra kunder. Det började på allra högsta nivån i företaget, där vi kombinerade expertis från båda företagen i viktiga globala roller.  Motsvarande förändringar har sedan genomförts i alla regioner där vi finns. Vi har tittat mer ingående i varje land, sett till att det överallt finns en dedikerad lokal ledare, med lokala team, som kan ta hand om lokala behov och se till att kunden får bästa möjliga upplevelse.

Ta de nordiska länderna och Sverige som exempel där Stefan Robsén är vår lokala representant. Så här fokuserar han och hans team på de lokala marknaderna i Norden.

 

Att ha djup lokal insikt har alltid varit viktigt för mig – nu mer än någonsin då jag är Chief International Officer här på Cornerstone. Men förvärvet gav oss en möjlighet att öka vår lokala förmåga ännu mer och skapa en struktur som ger ett bättre flöde än någonsin tidigare mellan lokala och globala team. Vi kan till exempel ha lokala regioner som utgångspunkt och ta tillvara unika krav och användarexempel när vi utvecklar våra lösningar och produkter. Det, i sin tur, hjälper oss svara upp mot behoven hos de mest lokala och de globala kunderna, att kunna möta dem där de är och hela tiden vara i linje med den lokala verklighet de jobbar i.

Detta fokus är inte bara något vi jobbar med internet, förvärvet har gjort att vi kan bredda och fördjupa vårt stora ekosystem av partners. Eftersom vi “ärvt” partners inom rekrytering, lärande och talang i nästan alla regioner globalt kan vi nu utöka vår räckvidd till alla världens hörn.

På global nivå har vi redan sett en spännande ökning av både innovation och tillväxt genom att sammanföra teknologierna och de fantastiska hjärnor som finns i båda organisationerna.

Vågad utveckling av AI inom HR

Under förra året samlade vi våra AI-experter från hela världen och lanserade Cornerstones Innovationslabb för AI. Kunskapscentret har som mål att öka forsknings- och utvecklingstakten av lösningar som använder AI på arbetsplatsen och på ett ansvarsfullt sätt inkludera AI-innovation i Cornerstones framtida erbjudanden. Vi lanserade också Cornerstone Skills Graph, en lösning som hjälper organisationer och medarbetare använda AI för att implementera strategisk kompetensförsörjning, dvs att matcha kompetens med person, lärande och jobb-roll. Det här är någonting som alla kunder, från både Cornerstone och Saba, kan dra nytta av oavsett region.

Ett bra exempel är DPDHL, som har sitt huvudkontor i Tyskland, och där vi använder AI för att öka den interna rörligheten och förbereda medarbetare för framtiden. DPDHL-gruppen (där bland annat svenska DHL ingår) behöver stöd av en partner som Cornerstone, som förstår deras behov både på lokal och global nivå. Pandemin har lett till att efterfrågan på deras tjänster ökat enormt. Samtidigt är medarbetarnas säkerhet oerhört viktigt. Meredith Taghi, VP Group Learning, Talent and Platforms på DPDHL berättar mer i den här bloggposten.

Ökad aptit för innehåll

Hur och vad vi lär oss har inte oväntat också förändrats under pandemin. Mer överraskande är att vi ser en stor ökning av självstyrt  lärande där människor tar egna initiativ till att utöka sin kompetens och därmed ta ökat ansvar för sin egen framtid. De är intresserade av många olika slags kurser, framförallt inom områden som ledarskap, hur man leder medarbetare på distans och “omedvetna fördomar” (unconscious bias). Vi har sett även detta som en möjlighet att jobba mer lokalt, och hittat partners som levererar det allra bästa lokala kursinnehållet på respektive marknad, som att det är på rätt språk och ämnen och format som passar våra kunder lokalt.

Electrolux är ett bra exempel på en organisation som under pandemin passade på att snabbt expandera sin digitala lärandeplattform E-Lucid, som drivs av Cornerstone, till att omfatta hela ekosystemet av externa säljare. Det ledde inte bara till en markant ökad kunskap om Electrolux produkter utan även till att det nu, tack vare smart koppling till företagsdata, går att se den positiva länken mellan utbildning och försäljningsresultat. Du kan läsa mer om Electrolux och E-Lucid i den här bloggposten.

Nya sätt att rekrytera

Vissa företag valde att inte alls rekrytera under det gångna året medan andra fortsatte trots att de jobbade på distans. Vissa behövde till och med rekrytera mycket mer än normalt  som matvarubutiker. De behövde kunna rekrytera stora volymer och samtidigt ha bra kvalitet på kandidaterna. Ett exempel på hur det är möjligt  kommer från Skottland, där vi jobbade med Convention of Scottish Local Authorities för att transformera Skottlands största jobb-plattform myjobscotland. Du kan läsa mer om hur de använde teknologi för att nå imponerande resultat här.

Digital transformation som går allt snabbare

Vi har även jobbat med oändligt många organisationer som gått igenom omfattande digitala transformationer, eller som snabbt tvingats skifta fokus för att hänga med i marknadsutvecklingen. En organisation som de senaste åren gått igenom stora förändringar i sin globala performance management struktur och process är Volvo Group. Du kan höra mer om hur de jobbat globalt och lokalt för att modernisera och skapa förtroende kring processen med Performance Touchpoints, i den här videon med Veronique Serat, Capability Manager for Talent and Performance Management, Volvo Group HR.

En spännande framtid

 Vi har jobbat hårt, men vi är inte färdiga än - det kommer mer! Jag kan inte berätta så mycket ännu, men håll utkik efter nya innovationer och nyheter kring utvecklingen av Cornerstone. 

Previous Article
International Women’s Day: How companies can do more to advance gender equality
International Women’s Day: How companies can do more to advance gender equality

Next Article
Upskilling and Reskilling: the art of coping with permanent change
Upskilling and Reskilling: the art of coping with permanent change

Did you know that 77% of employees want to acquire new skills ? Learn more about how you can upskill your p...